Home

Bemoeizorg is zorg voor kwetsbare mensen

Mensen die hulp nodig hebben, maar dit zelf niet kunnen, willen of durven regelen. Ze raken door een combinatie van psychiatrische, lichamelijke of verslavings- en sociale problemen steeds verder in moeilijkheden.

 

Het team van Bemoeizorg Eindhoven zoekt deze mensen op

Met de persoon in kwestie en (voor zover mogelijk) in samenwerking met de familie en/of sociaal netwerk draagt het team zorg voor een passende oplossing. Het team maakt hierbij gebruik van maatschappelijke- en zorginstellingen.